מי אנחנו

ספורטקידס הוא מיזם חדשני

שכל כולו לטובת ילדים והורים.

החוגים מתבצעים בקבוצות קטנות של 10 עד 20 משתתפים, עם יחס אישי ומקצועי והכי חשוב פעילות ספורטיבית

מיטיבה לגוף ולנפש.

בספורטקידאנחנונותניםשירותיםשלצהרוןאבלהרבהיותרמזה! כדישאתםההורים,תוכלולהתפנותלזמןאיכותעםהילדים,ללאהלחץשלהסעותלחוגים.

מי אנחנו

במרכזספורטקידאוספיםאתהילדיםמהמסגרות,אוכליםטובכמושספורטאים אוכלים,עושיםשיעוריםומשםעובריםלאחדמחוגיהמרכז:כדורגל,כדורסל,ג'ודו,

טניס,אנגלית,רובוטיקה,התעמלותקרקע,היפהופועוד.

 

החוגיםמתבצעיםבקבוצותקטנותשל10עד20משתתפים,עםיחסאישיומקצועי

והכיחשובפעילותספורטיביתמיטיבהלגוףולנפש.

 

לכםיהיההשקטשהילדיםנהניםמאחרצהרייםאיכותימלאעשיהולילדיםתהיה העשרהאיכותיתוחינוכית.

 
icon1.png
icon2.png
icon3.png
icon4.png
icon5.png
icon6.png

מעל 15 שנים של ניסיון

צוות אחראי ומיומן

מזון בריא

איסוף מהמסגרות עלינו

הכנת שיעורי בית עם ילדכם

מבחר חוגים גדול

החוגים שלנו

במרכזספורטקידאוספיםאתהילדיםמהמסגרות,אוכליםטובכמושספורטאיםהחוגיםשלנונכוןלהיוםהם: כדורגל,כדורסל,ג'ודו,טניס,אנגלית,רובוטיקה,התעמלותקרקעוהיפהופועוד. מגווןהחוגיםישתנהלאורךהשנהואנונוסיףחוגיםבהתאםלצרכיםשיעלומהשטח. טניס,אנגלית,רובוטיקה,התעמלותקרקע,היפהופועוד. החוגיםמתבצעיםבקבוצותקטנותשל10עד20משתתפים,עםיחסאישיומקצועיוהכיחשובפעילות ספורטיביתמיטיבהלגוףולנפש. לכםיהיההשקטשהילדיםנהניםמאחרצהרייםאיכותימלאעשיהולילדיםתהיההעשרהאיכותיתוחינוכית.

חוגי המרכז הם רבים ומגוונים כפי שמרכז חוגים צריך להיות.

בכל חוג מינימום 10 ומקסימום 20 ילדים, כך שהחוג איכותי ומקצועי תוך מתן יחס אישי מיטבי לילדים.

 

לקוחות מספרים

"ניתנה תשומת לב לכל ילד וילד, הדגש היה ע הנאה חברתית בקבוצה, תוך שיתוף פעולה מבורך עם ההורים"

יקי

 

בספורט קיד כל אחד יכול למצואמשהו להתחבר אליו.
מלאו פרטיכם עכשיו, ואנו נחזור אליכם עם כל המידע.

הפרטים הקטנים (והחשובים...)

אנחנו נמצאים בתוך 

קאנטרי  כפר סבא.png

 רחוב בן יהודה 73 כפר סבא

קיטנות:

קיטנות החופש (סוכות,z חנוכה,פורים פסח) כלולות במחיר, כולל חופשת קיץ עד ה-27.09.21.

השירות שלנו עובד:

השירות שלנו עובד:

כפר סבא,צופית,גן חיים,שדה ורבורג,ניר אליהו,בית ברל,נווה ימין,

שעות פעילות:

שעות הפעילות שלנו תואמות לשעות הפעילות של המסגרות החינוכיות

ימים: א׳-ה׳

שעות פעילות: 12:30- 17:30

 בחופשות בית הספר(בהתאם ללוח החופשות) תפעל קיטנה במרכז ספורט קיד בין השעות 7:45-16:00 

מחיר חודשי:

המחיר כולל הסעות, ארוחות וחוג לבחירה.

מחיר מיוחד להרשמה מוקדמת עד ה- 15.08.21,